Omsorg

Hvad betyder omsorg egentlig? Hvad forstår du ved begrebet omsorg? Hvad tænker du og hvad mærker du, når du hører ordet ‘omsorg’?

Ifølge Politikens Nudansk Ordbog 1997 betyder omsorg: Det at tage sig af og tænke på andres behov og velbefindende.

På wikipedia.dk står der:  Omsorg (fra tysk um + sorgen) betyder at kere sig om eller at sørge for. At drage omsorg for betyder at passe, eller passe på.

Omsorg er altså beskrevet som en tilgang eller en holdning til den eller det, man har omsorg for. Bemærk, at ifølge Politiken er omsorg altid rettet mod andre. Sådan oplever jeg også ofte forståelsen af omsorg i vores kultur. Selv mange af de mennesker, jeg møder, som er optagede af at være sunde, ser det som en pligt, de påtager sig – og ikke som det at passe på sig selv og interessere sig for, hvad ens egne virkelige behov er, og hvad der virkelig giver en velbefindende.

I underpunkterne om omsorg beskriver jeg den sammnenhæng, jeg ser, mellem at give mig selv og andre omsorg.